top of page
img0.jpg

КИМЭП Университеті

Филология ғылымдарының докторы, профессор

Ерназарова Зәуреш Шаршыбекқызы

Студенттерді аргументті сөйлетуге үйретудің
10 әдісі
img0.jpg
Эссе жазуды үйре-туде не маңызды: құрылымын меңгерту ме әлде студенттің ойды дамыту іскерлігін меңгерту ме?

КИМЭП Университеті

Филология ғылымдарының докторы, профессор

Ерназарова Зәуреш Шаршыбекқызы

img0.jpg

Ш.Шаяхметов атындағы 

“Тіл-қазына” ұлттық ғылыми-практикалық орталығы Орфография бөлімінің меңгерушісі, филол.ғ.к.,

Анар Мұратқызы ФАЗЫЛЖАН

 

Латын әліпбиі мен емле ерекшеліктері
img0.jpg
Қазақ тілін оқытудың креативті жолдары: кино-коучинг, брендинг, аффирмация

М.С.Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті, қазақ және орыс тілдері департамент координаторы,

ф.ғ.к., доцент

Дюсупбаева Қарлығаш

img0.jpg
Жазылым дағдыларын меңгертудегі интер-активті тәсілдер

М.С.Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті, қазақ және орыс тілдері департаменті доценті,

ф.ғ.к., доцент

Ажар Зекенова

img0.jpg
Студентке бағытталған және оқытушыға негізделген оқыту жүйесі: сөйлесім дағдылары

Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,

филология ғылымдарының докторы,

профессор

Фазира Какжанова

img0.jpg
Формативті бағалауға арналған web-құралғылар: Quizizz, Triventy, Quizalize.

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассоциативті профессоры

Омарбекова Гүлнар

img0.jpg
Қазақ тілін музыка арқылы оқыту: «Қазақ музыка тарихы» курсы тәжірибесінен

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассоциативті профессоры 

Құсаинова Мейрамгүл

img0.jpg
Академиялық жазылым: Ғылыми мақаланың мағыналық құрылымы.

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассоциативті профессоры

Сарқыт Әлісжан

img0.jpg
Қазақ тілі сабақтарында студенттерді таныстырылымға (презентацияға) дайындау және бағалау.

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассистент профессоры

Ағабекова Жазира 

img0.jpg
EdTech арқылы тіл оқыту құралдарын жетілдіру

Tugba Yildirim

img0.jpg
Тілді формативті негізде дамыту үшін Google Drive пен Peergrade бағдарламаларын қолдану

Назарбаев Университеті,

 

Deanne Cobb-Zygadlo

bottom of page