КИМЭП Университеті

Филология ғылымдарының докторы, профессор

Ерназарова Зәуреш Шаршыбекқызы

Студенттерді аргументті сөйлетуге үйретудің
10 әдісі
Эссе жазуды үйре-туде не маңызды: құрылымын меңгерту ме әлде студенттің ойды дамыту іскерлігін меңгерту ме?

КИМЭП Университеті

Филология ғылымдарының докторы, профессор

Ерназарова Зәуреш Шаршыбекқызы

Ш.Шаяхметов атындағы 

“Тіл-қазына” ұлттық ғылыми-практикалық орталығы Орфография бөлімінің меңгерушісі, филол.ғ.к.,

Анар Мұратқызы ФАЗЫЛЖАН

 

Латын әліпбиі мен емле ерекшеліктері
Қазақ тілін оқытудың креативті жолдары: кино-коучинг, брендинг, аффирмация

М.С.Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті, қазақ және орыс тілдері департамент координаторы,

ф.ғ.к., доцент

Дюсупбаева Қарлығаш

Жазылым дағдыларын меңгертудегі интер-активті тәсілдер

М.С.Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ университеті, қазақ және орыс тілдері департаменті доценті,

ф.ғ.к., доцент

Ажар Зекенова

Студентке бағытталған және оқытушыға негізделген оқыту жүйесі: сөйлесім дағдылары

Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,

филология ғылымдарының докторы,

профессор

Фазира Какжанова

Формативті бағалауға арналған web-құралғылар: Quizizz, Triventy, Quizalize.

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассоциативті профессоры

Омарбекова Гүлнар

Қазақ тілін музыка арқылы оқыту: «Қазақ музыка тарихы» курсы тәжірибесінен

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассоциативті профессоры 

Құсаинова Мейрамгүл

Академиялық жазылым: Ғылыми мақаланың мағыналық құрылымы.

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассоциативті профессоры

Сарқыт Әлісжан

Қазақ тілі сабақтарында студенттерді таныстырылымға (презентацияға) дайындау және бағалау.

Назарбаев Университеті,

Қазақ тілі және түркітану департаментінің ассистент профессоры

Ағабекова Жазира 

EdTech арқылы тіл оқыту құралдарын жетілдіру

Tugba Yildirim

Тілді формативті негізде дамыту үшін Google Drive пен Peergrade бағдарламаларын қолдану

Назарбаев Университеті,

 

Deanne Cobb-Zygadlo

Назарбаев университеті

Қабанбай батыр 53

Астана. Қазақстан

010000

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

Zeinep Zhumatayeva